home

Teologické poznámkyObrazy a obrazoborectvo

V dávnych dobách kresťanstva sa občas vyskytlo tzv. obrazoborectvo. Niektorí rozpútavali boj proti obrazom a sochám, v presvedčení, že vytvárať akékoľvek obrazy a sochy je Bohom zakázané. V novších dobách vďaka rozšírenému správnemu chápaniu Svätého Písma (biblie) sa s takým názorom môžeme stretnúť už len výnimočne, obyčajne len u nejakej sekty. Tieto osoby vždy vychádzali z chybného chápania Sv. Písma - Starého Zákona, kde je uvedené:

"Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať..." (Sv. Písmo, Exodus - 20, 4-5)

Tento text sa má správne chápať tak, že si nesmieme vytvoriť také predmety, ktoré by sme pokladali za skutočného reálneho Boha (modla). Také modly si totiž robievali v tej dobe všade naokolo pohani, vystrúhali si sochy a pokladali tieto sochy za živých reálnych Bohov, ktorým sa klaňali. Niektoré etniká mali toto vnímanie natoľko hmotne, že kto im zničil takú sochu, zničil im boha.

Dôkazy, že sa to má správne chápať v tom zmysle, ako už bolo uvedené, máme i priamo v tom Starom Zákone. Tak napríklad starozákonný svätec Mojžiš na pokyn samotného Boha spravil podobizeň hada - sošku hada (Sv. Písmo, Numeri - 21, 8), čiže presne to, čo by akože malo byť zakázané. To Mojžišovi kázal sám Boh. Nikto nemôže ani pomyslieť, žeby sa Mojžiš dopustil hriechu, lebo to bolo na príkaz Boha a je tiež nezmyselné aby Boh žiadal od ľudí porušovať Jeho vlastný Boží Zákon. A podobných príkladov máme viac, ako ďalší príklad Boh tiež kázal Mojžišovi vyrobiť zo zlata sošky cherubov (Sv. Písmo, Exodus - 25, 18).

A od čias Ježiša Krista je už dovolené zobrazovať aj samotného Boha. Lebo Ježiš sám sa stal i jeho fyzickým obrazom a ukázal sa nám so slovami: "Kto vidí mňa, vidí Otca." (Sv. Písmo, Evanjelium podľa Jána - 14, 9).
Vatikán - Dávid Autor: Michelangelo

Zobrazovanie nahého ľudského tela v umení

Od niektorých siekt bolo vyčítané aj to, že kresťania - katolíci zobrazujú v umení ľudskú nahotu, nahé ženy i mužov, a poukazované na Ježišove slová o žiadostivom hľadení na ženu a cudzoložení v srdci.

Preto najprv stručné ujasnenie pojmov:

Čo je to Cudzoložstvo?
Cudzoložstvo - Toto slovo označuje manželskú neveru. Keď dvaja, z ktorých je aspoň jeden zosobášený, nadviažu medzi sebou pohlavný styk, hoci aj chvíľkový, dopúšťajú sa cudzoložstva.

Čo predovšetkým znamená cudzoložiť v srdci?
- U ženatého muža predstavovať si vo svojej mysli súlož (sex) s cudzou ženou. Ak si ženatý muž také niečo predstavuje, cudzoloží vo svojom srdci. A je samozrejmé, že to rovnako platí pre ženy, ak si vydatá žena predstavuje sex s cudzím mužom.
Len slobodní ľudia ešte nemôžu scudzoložiť.

Ešte ďalší výklad, ako sa má vnímať a chápať ten biblický text o pozeraní sa na ženu, nájdeme na tejto stránke: http://exegeza.czechian.net

Čo znamená žiadostivo hľadieť na ženu?
- Túžiť po nej - žiadať si ju vo svojej mysli pre seba (pre sex).

A Ježiš nás varoval pred žiadostivým hľadením na ženu, že už vtedy vzniká cudzoložstvo v srdci.


Ležiaca žena - Autor: Michelangelo

A teraz vysvetlenie.
Už na úvodnej stránke tohto webu je spomenuté niečo o tom, že ľudské telo, a predovšetkým ženské, je nádherný umelecký výtvor od Boha. A Cirkev ho dovoľuje umelecky zobrazovať a obdivovať. Môžeme obdivovať krásu ľudského tela podobne ako obdivujeme iné krásy od Boha, napríklad krásy prírody. Môžeme pozrieť na ženu a obdivovať jej krásu. Dôležité len je, že ak je muž už ženatý, nemal by si ju žiadať pre seba (ak to nie je jeho manželka). A samozrejme už vôbec nie predstavovať si s ňou sex. Už žiadať si ju pre seba je u ženatého hriech.

Slobodný muž ale zatúžiť môže. - Slobodný muž v tom prípade, že i tá žena je slobodná, si ju môže zažiadať pre seba a túžiť po nej i realizovať aktivity k zoznámeniu sa s ňou a získaniu ju pre seba - pre vstúpenie do manželstva s ňou. (Vďaka takej túžbe vznikajú manželstvá.)


A ešte iný podrobnejší výklad od katolíckych exegétov ako sa má vnímať a chápať ten biblický text o pozeraní sa na ženu, nájdeme i na tejto stránke: exegeza.czechian.netNa záver môžeme ešte dodať, že pri takej príležitosti, akou je obdivovanie ženskej krásy, je tiež celkom vhodné i poďakovať Bohu, že tu krásu stvoril. Tešme sa z tej krásy a vzdávajme Bohu vďaku.

"pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!" (Sv. Písmo, Prvý list Solúnčanom - 5, 18)
Home - Úvodná stránka


krásne nahé ženy - umelecké fotografie - akty

Umelecké fotografie
krásne nahé ženy - umelecké obrazy - akty

Umelecké obrazy
krásne nahé ženy - umelecké sochy - akty

Umelecké sochy
básne o ženách

Krásne ženy a básne
Ave Eva
A nakoniec Boh stvoril to najkrajšie - ženu


Ako opísať ženskú krásu? Nahá žena, tá čistá nahá ženská krása, to úžasné nahé ženské telo a jeho mysteriózne pôvabné línie a krivky; je to obdivuhodné a ťažko opísateľné. Ach, ženy..., tá fantastická krása nahých žien, tie neuveriteľne krásne ženy z celého sveta, všetky tie úžasne krásne nahé dievčatá... A nádherné ženy nevystihujú a nevelebia len umelecké fotky, obrazy a sochy, ale aj mnohé básne, to je tiež ďalšia veľkolepá oslava ženskej krásy, ktorú stvoril ten geniálny umelec - Náš Stvoriteľ - Boh. Smu mu za to veľmi vďačný...Priestor pre reklamu