home


Ján Smrek - ONA

Zahľaď sa na ňu, potom o nej píš,
pozri sa na jej pery, ako sajú
z pohára, ktorý pre nás značí kríž
a v ktorom ony len slasť nachádzajú.

Keď žena priblíži sa k nápoju,
vtedy sú v činnosti len vrelé pery,
ale keď pije muž, to je znak k odboju,
veď na muža smrť každý deň sa cerí.

Keď pije ona, to je idyla,
ona svoj zobák zmáča v ťažkom moku,
ale keď pije muž, vtedy sa mohyla
do seba hrúži a prepadá sa v boku.

Predsa je krása v tom, keď žena pije,
a tragika je v tom, keď pije muž.
Hľadajte teraz, kde nachádza sa brána poézie,
ak o tom nevieš, básnik môj, tak čuš.
krásna žena a pohár


Úvod     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  


Ave Eva
A nakoniec Boh stvoril to najkrajšie - ženu
Ďakujem Ti Bože, je to nádhera, ďakujem Ti za ňuPriestor pre reklamu