home


Ján Smrek - ONA


krásna žena a pohár


Zahľaď sa na ňu, potom o nej píš,
pozri sa na jej pery, ako sajú
z pohára, ktorý pre nás značí kríž
a v ktorom ony len slasť nachádzajú.

Keď žena priblíži sa k nápoju,
vtedy sú v činnosti len vrelé pery,
ale keď pije muž, to je znak k odboju,
veď na muža smrť každý deň sa cerí.

Keď pije ona, to je idyla,
ona svoj zobák zmáča v ťažkom moku,
ale keď pije muž, vtedy sa mohyla
do seba hrúži a prepadá sa v boku.

Predsa je krása v tom, keď žena pije,
a tragika je v tom, keď pije muž.
Hľadajte teraz, kde nachádza sa brána poézie,
ak o tom nevieš, básnik môj, tak čuš.

››› ďalej ›››

Úvod    301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320 


Ave Eva
A nakoniec Boh stvoril to najkrajšie - ženu
Ďakujem Ti Bože, je to nádhera, ďakujem Ti za ňuPriestor pre reklamu