home


Ján Smrek - Osemnásťročná

Čoho sa dotkneš, všetko žije,
poklonia sa ti stromy, kery.
Pohľad tvoj očarovaný je,
keď si sa dotkla mojich perí...

To moje nozdry v tebe zase
vedome rozihrajú sa
a na plecia ti v plnej kráse
sadne i zem i nebesá.

Do májového dažďa vkročíš
a vec sa stane čudesná:
sotva v ňom hlavu svoju zmočíš,
rozkvitneš ako čerešňa.
Znovuzrodí sa v tvojom tele
stá ratolestí, sterý puk,
kolená tvoje zružovelé
napnú sa pružne ako luk.

Medzitým priblíži sa slnce
úplne k riekam, ku vodám,
zazvoní každé mladé srdce
v ústrety veľkým slobodám -
ty vkĺzneš do Evinho rúcha,
nahú ťa zľúba teplá zem
a radosť opojí ti ducha,
žes' krásna a že ja to viem.

krásna nahá žena


Úvod     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  


Ave Eva
A nakoniec Boh stvoril to najkrajšie - ženu
Ďakujem Ti Bože, je to nádhera, ďakujem Ti za ňuPriestor pre reklamu