home


Krásne nahé ženy

Krásne ženy - Krásne nahé ženy

Jedným z dôvodov prečo verím v Boha je ženská krása. Krásne ženy. Nedokážem uveriť, žeby niečo tak nádherného vzniklo len náhodou. To nejde. Žena je tak fantasticky krásne umelecké dielo, že doslova vidím, že za tým musel byť jedine geniálny umelec. Pred týmto Umelcom sa ja hlboko skláňam. A veľkú úctu a obdiv vzdávam tiež Jeho famózne krásnemu umeleckému dielu - žene. Žena je na tejto planéte viditeľný vrchol krásy, vrchol umenia.Ženy, krásne ženy sú odpradávna zobrazované umelcami, oslavované spevákmi, básnikmi...

Ján Kostra - Ave Eva:

        Nad obraz sklonený šepkám si Ave Eva
        Pod srdcom krylas' ho hriešnika ktorý spieva
        a ktorý kajúcne vyberá slová chvál
        Ste ako piliere nádherných katedrál ...


Umelecké diela vo Vatikáne bežne zobrazujú krásu nahého tela
Aj Vatikán ponúka k obdivu veľa obrazov a sôch znázorňujúcich pôvab nahého tela

Krásne nahé ženy a viera
Stal som sa kresťanom - katolíkom. Nie žeby som chcel zrovna takýmto spôsobom robiť Cirkvi reklamu, ale niektorí to nepoznajú, preto stručné vysvetlenie: Katolícka Cirkev od pradávnych čias uznáva a učí, že ľudské telo je Bohom stvorené krásne umelecké dielo a dovoľuje ho umelecky nahé zobrazovať, vhodne predvádzať a obdivovať. Ešte aj v niektorých starých katolíckych chrámoch a kaplnkách sú diela (obrazy a sochy) umelecky zobrazujúce úplnú nahotu - krásu ľudského tela. A rovnako po mnoho storočí aj v starom centre kresťanov katolíkov - vo Vatikáne.


Žiadne porno, iba krásne akty
Na týchto stránkach nenájdete porno (zobrazovanie pohlavného spojenia a realizovanie sexuálnych praktík), nájdete tu len veľmi pekným umeleckým spôsobom zobrazenú krásu ženského tela, krásne nahé ženy - ženské akty, takže presne len to, čo od pradávna uznáva a dovoľuje aj Cirkev. Tieto stránky teda nie sú v rozpore s dobrými tradičnými mravmi v chápaní kresťanov - katolíkov. Cirkev tento druh umenia uznáva od pradávnych čias. Boh stvoril ženu nahú krásnu a je to jeho záverečné umelecké dielo. Tieto stránky sú ako malá umelecká galéria venovaná hlavne nahej ženskej kráse.


Katolícky Katechizmus YOUCAT:
(461) "Boh je prameňom krásy aj pravdy, preto je umenie, ktoré sa venuje kráse a pravde, cestou k Bohu."


Ale mali by ste sa tiež riadiť podľa zákonov, ktoré platia vo vašej krajine. V niektorých krajinách možnosť vstupovať na podobné umelecké stránky môže byť vekovo obmedzená, niekde je to od 12 rokov, niekde viac... Hoci je jasné, že kto veľmi túži vidieť tu krásu, ktorú Boh stvoril, tú obdivuhodnú nádheru nahej ženy, asi ťažko mu v tom niekto zabráni.


Pri následnom obdivovaní ženskej krásy Vám prajem príjemný umelecký zážitok:


krásne nahé ženy - umelecké fotografie - akty
krásne nahé ženy - umelecké obrazy - akty
krásne nahé ženy - umelecké sochy - akty
básne o ženách
Umelecké fotografie
Umelec. obrazy
Umelec. sochy
Básne a krásne ženy


Teologické poznámky   Kontakt              Ave Eva
A nakoniec Boh stvoril to najkrajšie - ženu

Ženské akty, nahé ženy - umelecké fotografie, obrazy, sochy i básne - krása v nahote, oslava ženskej krásy - pre milovníkov a obdivovateľov žien...
Ako opísať ženskú krásu? Nahá žena, tá čistá nahá ženská krása, to úžasné nahé ženské telo a jeho mysteriózne pôvabné línie a krivky; je to obdivuhodné a ťažko opísateľné. Ach, ženy..., tá fantastická krása nahých žien, tie neuveriteľne krásne ženy z celého sveta, všetky tie úžasne krásne nahé dievčatá... A nádherné ženy nevystihujú a nevelebia len umelecké fotky, obrazy a sochy, ale aj mnohé básne, to je tiež ďalšia veľkolepá oslava ženskej krásy, ktorú stvoril ten geniálny umelec - Náš Stvoriteľ - Boh. Smu mu za to veľmi vďačný...

ave-eva.wz.sk