home
line.gif


Krásne nahé ženy

Krásne ženy - Krásne nahé ženy

Jedným z dôvodov prečo verím v Boha je ženská krása.
Nedokážem uveriť, žeby niečo tak nádherného vzniklo len náhodou. To nejde. Žena je tak fantasticky krásne umelecké dielo, že doslova vidím, že za tým musel byť jedine geniálny umelec. Pred týmto Umelcom sa ja hlboko skláňam. A veľkú úctu a obdiv vzdávam tiež Jeho famózne krásnemu umeleckému dielu - žene. Žena je na tejto planéte viditeľný vrchol krásy, vrchol umenia.Ženy sú odpradávna zobrazované umelcami, oslavované spevákmi, básnikmi...

Ján Kostra - Ave Eva:

        Nad obraz sklonený šepkám si Ave Eva
        Pod srdcom krylas' ho hriešnika ktorý spieva
        a ktorý kajúcne vyberá slová chvál
        Ste ako piliere nádherných katedrál...

Umelecké diela vo Vatikáne bežne zobrazujú krásu nahého tela
Na želanie Svätej Cirkvi aj vo Vatikáne (starom centre kresťanov) boli už pred storočiami k obdivu vytvorené umelecké diela - sochy a obrazy znázorňujúce pôvab nahého tela.

Krásne nahé ženy a viera
Stal som sa kresťanom - katolíkom. Nie žeby som chcel zrovna takýmto spôsobom robiť Cirkvi reklamu, ale niektorí to nepoznajú, preto stručné vysvetlenie: Katolícka Cirkev od pradávnych čias uznáva a učí, že ľudské telo je Bohom stvorené krásne umelecké dielo a dovoľuje ho umelecky nahé zobrazovať, vhodne predvádzať a obdivovať. Ešte aj v niektorých starých katolíckych chrámoch a kaplnkách boli už pred mnohými storočiami vytvorené diela (obrazy a sochy) umelecky zobrazujúce úplnú nahotu - krásu ľudského tela. A rovnako tak i v tom prastarom centre kresťanov katolíkov - vo Vatikáne.


Žiadne porno, iba krásne akty
Na týchto stránkach nenájdete porno (zobrazovanie pohlavného spojenia a realizovanie sexuálnych praktík), nájdete tu len veľmi pekným umeleckým spôsobom zobrazenú krásu ženského tela, krásne nahé ženy - ženské akty, takže presne len to, čo od pradávna uznáva a dovoľuje aj Cirkev. Tieto stránky teda nie sú v rozpore s dobrými tradičnými mravmi v chápaní kresťanov - katolíkov. Cirkev tento druh umenia uznáva od pradávnych čias. Boh stvoril ženu nahú - krásnu a je to jeho záverečné umelecké dielo. Tieto stránky sú ako malá umelecká galéria venovaná hlavne ženskej kráse. Žena ako nádherné záverečné stvorenie.


Boh daroval fyzickú i duchovnú krásu predovšetkým žene
"... vychádza neprestajne najavo nielen fyzická, no predovšetkým duchovná krása, ktorú už od počiatku daroval Boh ľudskému stvoreniu, a predovšetkým žene."

- Pápež, Sv. Ján Pavol II. - List ženám (29. jún 1995)


Mať obdiv k ženskej kráse je správne a prirodzené
"Zvolanie prvého muža v opise stvorenia, len čo uvidel prvú ženu, je zvolaním obdivu a očarenia, ktoré sa ozýva celými dejinami človeka na zemi."

- Pápež Sv. Ján Pavol II. - MULIERIS DIGNITATEM (15. august 1988)


Katechizmus YOUCAT (od pápeža Benedikta VXI.):
(461) "Boh je prameňom krásy aj pravdy, preto je umenie, ktoré sa venuje kráse a pravde, cestou k Bohu."


Ale mali by ste sa tiež riadiť podľa zákonov, ktoré platia vo vašej krajine. V niektorých krajinách možnosť vstupovať na podobné umelecké stránky môže byť vekovo obmedzená, niekde je to od 12 rokov, niekde viac... Hoci je jasné, že kto veľmi túži vidieť tu nádheru, ktorú Boh stvoril, tú obdivuhodnú krásu nahej ženy, asi ťažko mu v tom niekto zabráni.


Pri následnom obdivovaní ženskej krásy Vám prajem príjemný umelecký zážitok. A ak ste tiež veriaci, skúste, podobne ako ja, tiež poďakovať Bohu za krásu ženy:


krásne nahé ženy - umelecké fotografie - akty

Umelecké
fotografie
krásne nahé ženy - umelecké obrazy - akty

Umelecké
obrazy
krásne nahé ženy - umelecké sochy - akty

Umelecké
sochy
básne o ženách

Ženy a
básne


Popri tých fotkách sú i nejaké verše. Básnici niekedy krásnu ženu nazývajú bohyňa. Niektorí ľudia preto môžu váhať, či tým zvelebovaním žien nezachádzajú už do rúhania voči jedinému Bohu, veď žena je človek, nie boh/bohyňa. Ale v biblii vidíme, že náš Stvoriteľ - Boh si nevyhradil toto pomenovanie len pre seba, aj nás ľudí nazval bohmi:

"I povedal som: "Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho." (Ž 82, 6) A toto o nás ešte potvrdzuje Ježiš v Evanjeliu: "Ježiš im vravel: "A nie je napísané vo vašom zákone: "Ja som povedal: Ste bohmi"? " (Jn 10, 34)

Preto, v správnom chápaní, by ani s týmto slovom nemal byť problém. Sám Boh nás za bohov prehlásil. Sme jeho synmi a dcérami, On je náš Nebeský Otec.


Teologické poznámky   Kontakt              Ave Eva
A nakoniec Boh stvoril to najkrajšie - ženu

Ženské akty, nahé dievčatá / ženy - umelecké fotografie, obrazy, sochy a básne - krása v nahote, oslava ženskej krásy - pre milovníkov a obdivovateľov žien...

ave-eva.wz.sk